chuyên mục “Khám Phá Đà Nẵng“, nơi bạn sẽ có cơ hội khám phá những điểm đến vui chơi và ẩm thực. Chuyên mục này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Đà Nẵng.